Protetyka

Protetyka zajmuje się uzupełnianiem braków w uzębieniu, przywracaniem utraconych funkcji narządu żucia oraz poprawą estetyki zębów. Niepełne uzębienie niesie ze sobą poważne konsekwencje dla codziennego funkcjonowania i samopoczucia pacjenta. Utrata nawet jednego zęba sprzyja przesuwaniu się zębów sąsiednich (przechylanie, obracanie i „wydłużania się” zębów przeciwstawnych. To wszystko może doprowadzić do utraty kolejnych zębów. W efekcie utraty zębów zbyt wcześnie tworzą się głębokie zmarszczki, rysy twarzy ulegają zaburzeniu, profil staje się nieprawidłowy, charakterystyczny dla wieku podeszłego.

Odbudowę zębów można odtworzyć protezami stałymi – koronami i mostami. Często pacjenci rezygnują z klasycznych mostów, ponieważ ich wykonanie łączy się z koniecznością oszlifowania zębów sąsiadujących z luką. Wówczas alternatywą jest wszczepienie implantu w miejsce brakującego zęba i wykonanie na nim odbudowy protetycznej. Jeśli braki w uzębieniu nie kwalifikują się do uzupełnień stałych, wykonywane są protetyczne uzupełnienia ruchome do których zaliczamy protezy overdenture, szkieletowe i osiadające.