Ortodoncja

W jaki sposób… APARAT ORTODONTYCZNY może odmienić Twoje życie?

Korzyści wynikające z podjęcia leczenia ortodontycznego:

 • poprawa wizerunku i zwiększona pewność siebie
 • drowy, piękny uśmiech
 • poprawa funkcji żucia
 • zwiększona możliwość utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej
 • właściwe rozłożenie sił na poszczególne zęby, co zapobiega ich ścieraniu

Każdy z nas marzy o pięknym uśmiechu.

 

Często jednak przeszkodą w spełnieniu tych marzeń jest wada zgryzu. Wady zgryzu niejednokrotnie powodują kompleksy związane z wyglądem. Zazwyczaj skutkują także dyskomfortem z powodu chorób dziąseł, próchnicą bądź niewłaściwym ścieraniem się zębów. Niejednokrotnie dochodzi też do zaburzenia funkcji stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni, uszkodzenia błony śluzowej warg i policzków, czy nawet ułamania i ukruszenia zębów. Nierzadko wada zgryzu jest także przyczyną wady wymowy.

Do wyleczenia większości przypadków wad zgryzu wystarcza leczenie ortodontyczne. Istnieje jednak grupa wad o charakterze szkieletowym, takie jak nadmierny rozwój lub niedorozwój szczęki lub żuchwy, które są wskazaniem do podjęcia skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego.  Ortodoncja zajmuje się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

W przypadku dzieci leczenie ortodontyczne jest konieczne, ponieważ wady zgryzu cechuje to, iż nie cofają się same. Przeciwnie wraz ze wzrostem dziecka pogłębiają się. Leczenie ortodontyczne dzieci rozpoczęte w odpowiednim czasie niejednokrotnie pozwala na uniknięcie usuwania zębów lub noszenia aparatów.

Ortodontyczne leczenie osób dorosłych ma na celu nie tylko poprawę estetyki zębów, lecz często jest przygotowaniem do leczenia protetycznego, chirurgicznego czy implantologicznego.

Leczenie ortodontyczne jest leczeniem długotrwałym. Aby przyniosło oczekiwane efekty trzeba szczególnie dbać o higienę jamy ustnej podczas noszenia aparatów oraz ściśle przestrzegać zaleceń, co do postępowania i wizyt kontrolnych.

ZANIM ROZPOCZNIEMY LECZENIE, ROZMAWIAMY.


Przed rozpoczęciem leczenia rozmawiamy z Pacjentami, pomagamy im zrozumieć ich problem ortodontyczny, przedstawiamy plan leczenia i spodziewane efekty. Na modelach, zdjęciach i schematach wyjaśniamy Pacjentom jak będzie wyglądał cały proces leczenia.

Podczas konsultacji, nasi Pacjenci mają zagwarantowaną prywatność, mogą czuć się swobodnie w kontakcie z lekarzem, zadać mu każde pytanie i usłyszeć rzetelną odpowiedź.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

profilaktyka ortodontyczna najmłodszych pacjentów

wprowadzanie zatrzymanych zębów do łuku zębowego

aparaty stałe

aparaty ruchome (czynnościowe, zdejmowane)

aparaty profilaktyczne

mikroimplanty

leczenie przy użyciu APARATÓW RUCHOMYCH

Aparaty ruchome – stosuje się zazwyczaj u dzieci, których szczęka i żuchwa znajdują się w fazie aktywnego wzrostu.
Leczenie tego typu aparatem u najmłodszych Pacjentów nie tylko wpływa korzystnie na wzrost kości w obrębie szczęki i żuchwy, ale także zapobiega powstawaniu wad lub też może korygować niewielkie nieprawidłowości, które się pojawiły. Leczenie przy pomocy aparatu ruchomego wymaga żelaznej dyscypliny, bowiem efekty oraz skuteczność korekcji wad zależą od ilości godzin noszenia takiego aparatu przez Pacjenta.

Co istotne – aparaty ruchome mają ograniczone możliwości terapeutyczne i nie każda wada może być skorygowana przy pomocy tego rodzaju aparatów.

W niektórych przypadkach jest to pierwsza faza aktywnego leczenia ortodontycznego, po której jako dopełnienie leczenia może nastąpić leczenie aparatem stałym.

profilaktyka ortodontyczna najmłodszych pacjentów

Urządzenia te mają na celu normalizację trzech funkcji jamy ustnej: oddychania, połykania oraz wzorca żucia.

Służą jako podstawa dla programu rehabilitacji w zakresie efektywności funkcji motorycznych jamy ustnej, zarówno u pacjentów ze stałymi aparatami ortodontycznymi i ruchomymi lub u pacjentów nie posiadających żadnego z powyższych rodzajów aparatów. Są one szczególnie wskazane u dzieci.

Dodatkowo, powyższe urządzenia mogą być zastosowane w zakresie leczenia chrapania, bezdechu sennego oraz bruksizmu.

leczenie przy użyciu MIKROIMPLANTÓW

Zastosowanie mikroimplantów otwiera zupełnie nowe możliwości ortodoncji XXI wieku.

 • pozwala na skrócenie czasu leczenia
 • daje nowe możliwości w technikach leczenia
 • skraca czas noszenia pełnego aparatu ortodontycznego
 • umożliwia wykonanie drobnych korekt bez konieczności zakładania aparatu stałego na wszystkie zęby

Mikroimplanty ortodontyczne to miniaturowych rozmiarów śruby ortodontyczne, które umieszcza się, podobnie jak konwencjonalne implanty, w kościach szczęk.

Zabieg wprowadzenia mikroimplantów jest całkowicie bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym.

Zadaniem mikroimplantów jest wspomaganie leczenia ortodontycznego poprzez umożliwianie przesuwania całych grup zębów z wykorzystaniem wszczepów, zamiast własnych zębów, jako punktu oparcia. Pozwala to na jednoczesne zastosowanie kilku sił działających nawet w różnych kierunkach, a dzięki temu na skrócenie nawet o 1/3 planowanego czasu leczenia oraz zminimalizowanie okresu noszenia pełnego aparatu ortodontycznego.

Po zakończeniu leczenia ortodontycznego mikroimplanty usuwa się. Wymiary mikroimplantu wynoszą odpowiednio 1,2 mm i 6 mm, są więc one na tyle małe, że nie powodują uszkodzeń kości i mogą być usunięte w każdej chwili, gdy nie będą już potrzebne. Wygojenie kości po usunięciu implantu następuje bardzo szybko.

leczenie przy użyciu APARATÓW ZEWNĄTRZUSTNYCH

 • Maska twarzowa
 • Tandem

leczenie przy użyciu APARATÓW GRUBOŁUKOWYCH

 • Hyrax, Quadhelix, Dystalizatory
 • Łuk podniebienny, podjęzykowy
 • Lip bumper

Leczenie ortodontyczne można podzielić na dwie fazy

Pierwsza z nich zwana aktywną – to czas, w którym za pomocą odpowiedniego aparatu następuje korekta zgryzu oraz uszeregowanie i wyrównanie zębów.

Jednakże zęby mają tendencję do przemieszczania się i powracania na swoją dawną – nieprawidłową – pozycję.

Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie drugiej fazy leczenia, tzw. retencji, która pozwoli utrwalić efekty leczenia ortodontycznego.

 

Jak dzielimy wady zgryzu?

ZGRYZ PROSTY
Zgryz prosty charakteryzuje się tym, że w warunkach zwarcia centralnego siekacze górne i dolne stykają się ze sobą brzegami siecznymi, zaś reszta zębów pozostaje w pełni w prawidłowym stosunku zgryzowym.

ZGRYZ OTWARTY
Zgryz otwarty charakteryzuje się brakiem kontaktu zębów dolnych z górnymi w płaszczyźnie pionowej. Skutkuje to tym, że pomiędzy powierzchniami żującymi lub brzegami siecznymi zębów powstaje szpara niedogryzowa, a dolny
odcinek twarzy wydłuża się.

ZGRYZ KRZYŻOWY
Zgryz krzyżowy polega na odwrotnym zachodzeniu na siebie zębów. Wczesne rozpoczęcie leczenia umożliwia prawidłowe wyrzynanie się zębów stałych, a także symetryczny rozwój wyrostków zębodołowych oraz stawów
skroniowo-żuchwowych.

ZGRYZ GŁĘBOKI
Zgryz głęboki charakteryzuje się tym, że zęby górne zakrywają zęby dolne w znacznie większym stopniu niż zakłada przyjęta norma. Wada ta skutkuje nadmiernym ścieraniem się górnych i dolnych zębów siecznych.

TYŁOZGRYZ
Tyłozgryz jest wadą zgryzu polegającą na cofnięciu dolnego łuku zębowego w stosunku do górnego. W rysach twarzy przejawia się najczęściej wywinięciem lub cofnięciem dolnej wargi. Stanowi około 80% wszystkich rozpoznanych wad zgryzu.

PRZODOZGRYZ
Przodozgryz jest wadą zgryzu polegającą na doprzednim ustawieniu zębów dolnych w stosunku do zębów górnych. Bardzo często uwarunkowany jest genetycznie. W rysach twarzy przejawia się najczęściej wysunięciem dolnej wargi. Stanowi 3% wszystkich rozpoznanych wad zgryzu.