Dr n.med. Ludwik Jasiński

SPECJ. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
SPECJ. GASTOENTEROLOG

Jestem Absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2004 roku.

Uzyskałem tytuł Specjalisty Chorób wewnętrznych oraz Gastroenterologii. Obroniłem również tytuł naukowy Doktora Nauk Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Posiadam Certyfikat umiejętności badań endoskopowych w zakresie gastroskopii i kolonoskopii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTGE).
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach medycznych w kraju i za granicą.

Dla mnie, jako lekarza pomoc Pacjentom to niezmierna satysfakcja.