Dr Miłosz Ambicki

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalista chirurgii stomatologicznej. W latach 2014 – 2019 pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej KSW nr 1 w Rzeszowie.

Absolwent prestiżowego programu edukacyjnego w implantologii stomatologicznej Practiculum Implantologii pod
kierownictwem Lidera Umiejętności Implantologicznych dr n.med. Violetty Szycik.

Wykonuje zabiegi z zakresu:
– chirurgii stomatologicznej – m.in. skomplikowane chirurgiczne ekstrakcje zębów, usunięcie torbieli, resekcje korzeni
zębów, chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
– chirurgii implantologicznej – implantacje, regeneracja kości, zabiegi przedimplantacyjne i okołoimplantacyjne

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.”