COVID-19

Instrukcja dla Pacjentów obsługiwanych w Centrum Medycznym ESTETICA

Szanowni Pacjenci !

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, Waszych rodzin, a także personelu naszej placówki, wdrożone zostały procedury postępowania w związku z planowanymi wizytami. Zgodne są one z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej:

PAMIĘTAJ! Osoby chore; przejawiające objawy zakażenia; w trakcie kwarantanny; będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem – zobowiązane są wskazać te okoliczności – pod rygorem odpowiedzialności karnej (165 § 1 kk lub 161 § 2 kk) i cywilnej 415kc.

1. Prosimy umawiać się na wizytę dzwoniąc na nr telefonu 17 2216807.

2. Przed zaplanowaną wizytą prosimy o wypełnienie ankiety zdrowotnej. Należy ją pobrać (Kliknij tutaj). W przeddzień wizyty wypełnić i przynieść na umówioną wizytę. Możliwe jest również wypełnienie ankiety na miejscu, przed wejściem do budynku.

3. Do gabinetów może wejść tylko Pacjent. Osoby towarzyszące proszone są o oczekiwanie na zewnątrz. W przypadku pacjentów do 12 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych, mogą im towarzyszyć opiekunowie.

4. Bardzo proszę o punktualne przybycie na umówioną wizytę.

5. Po przybyciu Państwa na wizytę, prosimy o dezynfekcję dłoni i noszenie maseczek.

6. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszanie się Pacjenta po terenie naszej placówki z uwagi na panującą epidemię jak również na okoliczność dokonywania dezynfekcji pozostałych pomieszczeń.

7. Państwa maseczka zostanie zdjęta tylko i wyłącznie na czas leczenia. WSZYSTKIE ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ Z MASECZKĄ NA TWARZY.

8. Bardzo prosimy o wykonywanie poleceń personelu.