COVID-19

Instrukcja dla Pacjentów obsługiwanych w Centrum Medycznym ESTETICA

Szanowni Pacjenci !

W trosce o bezpieczeństwo Wasze, Waszych rodzin, a także personelu naszej placówki, wdrożone zostały procedury postępowania w związku z planowanymi wizytami. Zgodne są one z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej:

PAMIĘTAJ! Osoby chore; przejawiające objawy zakażenia; w trakcie kwarantanny; będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem – zobowiązane są wskazać te okoliczności – pod rygorem odpowiedzialności karnej (165 § 1 kk lub 161 § 2 kk) i cywilnej 415kc.

1. Prosimy umawiać się na wizytę dzwoniąc na nr telefonu 17 2216807.  Rejestracja osobista w placówce będzie niemożliwa.

2. Przed zaplanowaną wizytą prosimy o wypełnienie ankiety zdrowotnej. Należy ją pobrać (Kliknij tutaj). W przeddzień wizyty wypełnić i przynieść na umówioną wizytę. Możliwe jest również wypełnienie ankiety na miejscu, przed wejściem do budynku.

3. Do naszej placówki może wejść tylko Pacjent. Osoby towarzyszące proszone są o oczekiwanie na zewnątrz. W przypadku pacjentów do 12 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych, mogą im towarzyszyć opiekunowie. Zarówno Pacjent jak i Opiekun przechodzą taką samą procedurę.

4. Bardzo proszę o punktualne przybycie na umówioną wizytę. Przy Państwa spóźnieniu większym niż 15 minut przyjmiemy kolejnego Pacjenta, a Państwo zostaniecie przyjęci w dalszej kolejności lub innego dnia.

5. Po przybyciu Państwa na wizytę, asysta sprawdzi Państwu temperaturę ciała bezdotykowym termometrem, udzieli instruktażu w zakresie dezynfekcji dłoni i zakładania odzieży ochronnej.

6. Do każdej wizyty doliczona zostanie opłata epidemiologiczna w wysokości 50 zł.
Po dokonaniu płatności, zapisaniu się na kolejną wizytę, ponownej dezynfekcji, ubraniu w fartuchy, maski, czepki, buty ochronne i rękawiczki asysta zaprowadzi Państwa do gabinetu. Tam będzie czekał lekarz wraz z asystą.

7. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszanie się Pacjenta po terenie naszej placówki z uwagi na panującą epidemię jak również na okoliczność dokonywania dezynfekcji pozostałych pomieszczeń.

8. Państwa maseczka zostanie zdjęta tylko i wyłącznie na czas leczenia. WSZYSTKIE ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ Z MASECZKĄ NA TWARZY.

9. Po zakończonej wizycie nasz personel odprowadzi Państwa do poczekalni, bezpiecznie rozbierze z ubrania ochronnego, które zostanie poddane utylizacji. Następnie opuszczą Państwo naszą placówkę.

10. Bardzo prosimy o wykonywanie poleceń personelu.